Başkent Üniversitesi Hakkında:
Haberal Eğitim Vakfı ile birlikte kurulması kararlaştırılan Başkent Üniversitesi’nin kuruluş işlemleri 14 Eylül 1993 tarihli 515 sayılı kanun hükmündeki kararnameye dayalı olarak tamamlanmış ve 13 Ocak 1994 tarihinde 3961 sayılı kanunla kurulmuştur. Halen 11 Fakülte, 7 Enstitü, 6 Meslek Yüksek Okulu, 1 Devlet Konservatuarı ve 2 İlk ve Orta Öğretim Kurumu ile sağlık, eğitim ve iletişim alanında Türkiye’nin saygın eğitim kurumudur.

Ulaşım: Başkent Üniversitesine geliş ve gidiş, Sıhhiye ve Tunus Caddesinde bulunan başlangıç duraklarından kalkan servisler ile yapılmaktadır.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SIHHIYE-TUNUS SERVİS PROGRAMI’ na  http://ulasim.baskent.edu.tr/ den de ulaşabilir.

Konaklama:Özel ve devlet yurtları ile görüşmeler yapılarak öğrencilerin kalabileceği mekânlar ayarlanmaya çalışılmaktadır. Gerekli duyurular konaklama butonundan takip edilebilir.

Bildiri Gönderme: Kongre bildiri özet ve tam metin gönderimi ile ilgili bilgilere ‘Yazım Kuralları’ butonundan ulaşılabilir.

Bildiri Sunum Türleri: Kongrede, sözel ve poster bildirilere yer verilmektedir. Sözel bildiriler, paralel oturumlar dâhilinde 15 dakika sunum 5 dakikası soru-cevap olacak şekilde sunulacaktır. Poster bildiriler, belirtilen yerlerde sergilenerek paylaşılacaktır. Sözel sunumlar için, salonlarda Microsoft Power Point yüklü bir bilgisayar ve bir projektör bulunacaktır.

Bildirilerin Yayınlanması: Tüm bildiriler, kongre bildiri kitapçığında yayınlanacaktır. Ayrıca bilim kurulu tarafından uygun görülen çalışmalar, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi “Baskent University Journal of Young Researchers – JoyRe “de http://joyre.baskent.edu.tr  basılacaktır.

25 Nisan 2014 tam metinlerin gönderilmesi için son tarihtir. Bu tarihten sonra gönderilen çalışmalar kitapçığa alınmayacaktır.