ULAŞIM


Katılımcıların Başkent Bağlıca Kampüs’ üne gelişleri üniversite servisleri ile sağlanacaktır.